top of page
- website -
www.slojdiblekinge.se
 

 

- facebook -

 

Slöjd i Blekinge
  
- instagram -
SLOJDIBLEKINGE
- Office -
Kulturkuben
Ronnebygatan 22
371 32 Karlskrona
SWEDEN
- Postaddress -
Slöjd i Blekinge
Region Blekinge
Valhallavägen 1
371 41 Karlskrona
SWEDEN

or get in touch by;
else.osterberg@regionblekinge.se
nisse.stormlod@regionblekinge.se
- CONTACT -

Success! Message received.

 
SLÖJD I BLEKINGE
- culture department Blekinge county -
 

Slöjd i Blekinge's mission is to raise interest in, promote and convey knowledge about arts & crafts throughout Blekinge. It also aims to collaborate with various craftsman, artists & artisans Blekinge county, Sweden and internationally.

 

With its own regional traditions and needs as a foundation, Slöjd i Blekinge wants to ensure that the arts & crafts heritage can continue to live on. This is based on a educational, cultural heritage and knowledge-sharing perspective.

 

Slöjd i Blekinge wants Blekinge to be a place where crafts are a natural part of people's everyday lives. An opportunity for work and living, a meaningful leisure time activity, a health promotion occupation and pleasant experiences. Slöjd I Blekinge´s priority areas are children and young people, caring for support arts & crafts, knowledge sharing, and cultural heritage and diversity.

Arts & Crafts; heritage & joined future!

-

​​

"Slöjd i Blekinges uppdrag är att väcka intresse för, främja och förmedla kunskap om slöjd och konsthantverk i hela Blekinge. Samt skapa samverkan med olika aktörer inom länet, i Sverige och internationellt. Med den egna regionens traditioner och behov som grund arbetar Slöjd i Blekinge för att slöjden och konsthantverket ska leva vidare.

Detta görs utifrån ett näringsinriktat, kulturarvsinriktat och kunskapsförmedlande perspektiv.

Slöjd i Blekinge vill att Blekinge ska vara en plats där hantverket är en naturlig del av människors vardag. En möjlighet till arbete och försörjning, en meningsfull fritidssysselsättning, en hälsofrämjande aktivitet och trevliga upplevelser.

Våra prioriterade områden är barn och unga, slöjd som näring, kunskapsförmedling, samt kulturarv och mångfald.

Slöjd för framtid och samtid!"

 
- Slöjd i Blekinge -
Else Österberg
+46(0)455 32 21 16
else.osterberg@regionblekinge.se
 
- Slöjd i Blekinge -
Nisse Stormlod
+46(0)0455 32 20 58
nisse.stormlod@regionblekinge.se
bottom of page